Privacybeleid

Als gebruiker wordt u erop gewezen dat de gegevens in dit formulier worden opgenomen in een gegevensbestand onder de verantwoordelijkheid van S&P Belgium s.a./n.v.. U moet alle velden in het bijgevoegde formulier invullen met nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie, met uitzondering van informatie die als optioneel is aangegeven … Gegevensverwerking wordt gedaan voor de volgende doeleinden: het verzenden van berichten naar informatieve e-mail met betrekking tot producten en diensten van Soler Palau; beheer en antwoord op vragen die u kunt stellen.

Uw gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan elk bedrijf van de Soler & Palau-groep.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de gestelde vragen op te lossen.

Door deze gegevens te verstrekken, stemt u uitdrukkelijk in met de integratie van uw gegevens in het bovengenoemde bestand en met de verwerking ervan zoals aangegeven. Als u twijfels hebt over de vertrouwelijkheid van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, maar ook gebruikmaken van uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen het volgende adres: dpo@solerpalau.com.